SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI : SAY WHAT YOU DO, DO WHAT YOU SAY PEMANTAPAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

16 April 2011

Pengurusan Dokumen dan Rekod Kualiti

Assalamualaikum w.b.t

1. Falsafah ISO ialah "say what you do, do what you say and record".

2. Pada zaman ini pembuktian terhadap sesuatu perkara adalah berasaskan bahan maujud yang dapat dilihat, dibaca, disentuh dan bersifat nyata. Bukti-bukti tersebut hendaklah disimpan secara sistematik dan mudah dicapai jika diperlukan pada suatu masa nanti. Pembuktian secara lisan semata-mata tanpa dikemukakan bahan seperti dinyatakan tidak diterima dalam ISO.

3. Apakah buktinya seseorang guru itu mengajar di dalam kelas? Ya.. Buku Rekod Mengajar yang di dalamnya tercatat tarikh, masa, kelas diajar dan apa yang diajar. Selain itu buku latihan  murid yang diajar terdapat latihan atau nota yang diberikan oleh guru berkenaan. Buku Rekod penggunaan bilik khas yang tercatat nama guru dan masa penggunaannya juga adalah bukti seseorang guru itu telah mengajar.

4. Semua perkara tersebut memang dilakukan oleh seseorang guru sehari-hari. Persoalannya, adakah rekod-rekod kualiti tersebut diselenggara dan disimpan dengan baik?? Jika "ya", anda sebenarnya telah melaksanakan ISO secara tidak langsung.

5. Ringkasnya di sini, rekodkan semua tugasan anda dan selenggara dengan baik, maka anda adalah sebahagian daripada pengamal ISO.

Sekian, selamat berjumpa lagi.....
Baca lagi...

08 April 2011

Apakah Status Pelaksanaan ISO Sekolah Anda?

Assalamualaikum w.bt

1. Pengurus Sekolah (Pengetua/Guru Besar) harus diberitahu secara jelas tentang status pelaksanaan ISO di sekolah tanpa menyembunyikan sesuatu perkara pun.

2. Untuk itu, Wakil Pengurusan boleh menyampaikan status pelaksanaan SPSK sekolah dalam Mesyuarat Pengurusan. Isu-isu berkaitan pelaksanaan SPSK boleh dibincang dan mengambil tindakan sewajarnya melalui keputusan mesyauat yang dibuat.

3. Setakat ini, sejauhmanakah SPSK telah dilaksanakan dan bagaimana dengan sambutan guru?

4. Komitmen Pengurusan yang tinggi adalah kunci kepada kejayaan pelaksanaan SPSK di sekolah anda.

Renungkan... Selamat menjalankan tugas dan jumpa lagi.
Baca lagi...