SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI : SAY WHAT YOU DO, DO WHAT YOU SAY PEMANTAPAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

08 April 2011

Apakah Status Pelaksanaan ISO Sekolah Anda?

Assalamualaikum w.bt

1. Pengurus Sekolah (Pengetua/Guru Besar) harus diberitahu secara jelas tentang status pelaksanaan ISO di sekolah tanpa menyembunyikan sesuatu perkara pun.

2. Untuk itu, Wakil Pengurusan boleh menyampaikan status pelaksanaan SPSK sekolah dalam Mesyuarat Pengurusan. Isu-isu berkaitan pelaksanaan SPSK boleh dibincang dan mengambil tindakan sewajarnya melalui keputusan mesyauat yang dibuat.

3. Setakat ini, sejauhmanakah SPSK telah dilaksanakan dan bagaimana dengan sambutan guru?

4. Komitmen Pengurusan yang tinggi adalah kunci kepada kejayaan pelaksanaan SPSK di sekolah anda.

Renungkan... Selamat menjalankan tugas dan jumpa lagi.