SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI : SAY WHAT YOU DO, DO WHAT YOU SAY PEMANTAPAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

30 December 2011

Panduan Pelaksanaan LADAP Sekolah: ISO 9001:2008

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.


1. Sekolah SPSK mungkin akan melaksanakan LADAP bagi memperkenalkan ISO 9001:2008 kepada semua warga sekolah.

2. Berikut adalah garis panduan yang perlu diikuti oleh SU LADAP Sekolah agar latihan yang dijalankan mematuhi standard yang ditetapkan dalam dokumen kualiti.
  • Tentukan arahan/punca kuasa melaksanakan latihan (dalam konteks ini, Pelaksanaan SPSK di Sekolah). Misalnya arahan Pengetua/Guru Besar atau keputusan yang dibuat  dalam Mesyuarat Pengurusan atau Mesyuarat Guru yang dapat dibuktikan melalui salinan minit mesyuarat.
  •  Menyediakan surat-surat jemputan, beserta Borang Setuju Hadir. (Kepada penceramah, peserta dll) Failkan salinan surat-surat dan borang setuju hadir.
  • Menyediakan Jadual Latihan. Jadual latihan boleh diedarkan kepada peserta dan penceramah bersekali dengan surat jemputan atau pada hari latihan diadakan.
  • Menyediakan Senarai Kehadiran Latihan. Senarai kehadiran  perlu disediakan dan ditandatangani oleh peserta dan penceramah.
  • Penyediaan tempat. Isi borang/buku tempahan tempat latihan (bilik mesyuarat, dewan dsb)
  • Sediakan juga nota minta makan minum (jika berkaitan). Salinan nota minta disimpan oleh SU LADAP.
  • Sediakan sijil kehadiran kepada semua peserta yang berjaya menghadiri latihan. Sijil kepada penceramah juga hendaklah disediakan dan ditandatangani oleh Pengetua/Guru Besar.
  • Sediakan Borang SPSK PK10/4 (Instrumen Penilaian Kursus/Latihan) dan Borang SPSK 10/5 (Instrumen Keberkesanan Program) secukupkan untuk dilengkapkan oleh semua peserta. Kumpulkan kembali instrumen tersebut dan disimpan untuk dianalisis.
  • Rakamkan perjalanan latihan.
  • Rekodkan kursus yang telah dihadiri dalam SPLG/eSSPeL on-line.
3. Semoga panduan ini memberi manfaat kepada SU LADAP Sekolah di samping panduan yang tertulis dalam manual dan dokumen kualiti yang disediakan.

Terima kasih dan jumpa lagi.