SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI : SAY WHAT YOU DO, DO WHAT YOU SAY PEMANTAPAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

09 March 2012

Contoh Menjawab Borang PK 03-1 (MB Pemantauan SPSK)

Assalamualaikum w.b.t. Salam sejahtera.

1. Maklum Balas dan Cadangan Penambahbaikan Pemantauan (PK 03-1) yang diserahkan kepada pihak sekolah selepas pemantauan dijalankan, hendaklah dibincang dan dijawab secara keputusan bersama/kolektif.

2. Sekolah diminta menjawab maklum balas tersebut secara jelas dan konkrit. Elakkan memberi maklum balas yang bersifat terlalu umum.

3. Contoh di bawah mungkin dapat membantu sekolah menjawab maklum balas tersebut.

CONTOH 1: Jawapan Maklum Balas Secara Umum
CONTOH 2: Jawapan Maklum Balas Yang Konkrit

Selamat berjaya....