SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI : SAY WHAT YOU DO, DO WHAT YOU SAY PEMANTAPAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

04 September 2015

Penangguhan Majlis Anugerah Kualiti dan Kecemerlangan PPDSB Tahun 2015

Dimaklumkan bahawa,"Mesyuarat Penyelarasan JPN Selangor Bil. 7/2015 telah memutuskan  agar semua lokasi (JPN dan PPD) melaksanakan langkah penjimatan dalam perbelanjaan kewangan telah menyebabkan pelaksanaan Majlis Anugerah Kualiti dan Kecemerlangan ini dikaji semula. Mesyuarat Kajian Separuh Penggal DTP PPD Sabak Bernam pada 21 Ogos 2015 yang diadakan di Port Dickson telah membuat keputusan Majlis Anugerah Kualiti dan Kecemerlangan PPDSB pada tahun ini ditangguhkan".

Sekian dimaklumkan.