SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI : SAY WHAT YOU DO, DO WHAT YOU SAY PEMANTAPAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

24 February 2012

Memahami Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan - Siri 3

Asslamualaikum w.b.t dan salam sejahtera...

 1. Membezakan antara Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan dapat membantu organisasi mengurus ISO dengan lebih cekap dan teratur.

 2. Tindakan Penambahbaikan merujuk kepada proses kerja yang sedia ada dilaksanakan mengikut ketetapan dokumen tetapi di perbaiki dari semasa ke semasa sesuai dengan peredaran semasa dan keperluan organisasi. 

3. Kesannya aktiviti-aktiviti organisasi sentiasa berubah dari keadaan sedia ada yang baik kepada yang lebih baik.

 4. Ingat! Patuhi prosedur kawalan rekod kualiti dalam melaksanakan tindakan ini agar dapat dibuktikan nanti. 

Wassalam.