SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI : SAY WHAT YOU DO, DO WHAT YOU SAY PEMANTAPAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

01 November 2012

Tanggungjawab dan Pelaksanaan SPSK

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.


Gambaran hubungan antara pelaksanaan SPSK dan tanggungjawab di pihak JPNS, PPD dan sekolah.

Langkah pelaksanaan SPSK dan tanggungjawab.

LANGKAH PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB
JPNS
PPD
SEKOLAH
Membina komitmen pengurusan atasan
Mengenal pasti proses utama bagi pelaksanaan


Memberi latihan kemahiran kepada Pasukan Pelaksana
Menjalankan analisis jurang


Menyediakan dokumen-dokumen MS ISO 9001:2008


Melatih kakitangan melaksanakan prosedur yang didokumenkan
Melaksanakan MS ISO 9001:2008


Pengiktirafan dan Pensijilan