SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI : SAY WHAT YOU DO, DO WHAT YOU SAY PEMANTAPAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

30 September 2014

Sekitar Audit Pemantauan SIRIM

Dr. Montaj Mustakim Juru Audit SIRIM Sedang Menyampaikan Taklimat
Kepada Warga PPDSB - 24.9.2014, 10.00 pagi


Unit Pengurusan Akademik


Unit Perolehan dan Aset

Unit Perkhidmatan

Unit Pembangunan Kemanusiaan

Unit Peperiksaan

Unit Perkhidmatan
Pembentangan Laporan Awal Dapatan Audit
Alhamdulillah, proses audit berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan. Tahniah kepada semua pegawai dan kakitangan PPD Sabak Bernam yang menunjukkan komitmen yang terbaik sepanjang proses audit berlangsung.

Keputusan awal : TIADA KETIDAKPATUHAN ditemui, dengan beberapa saranan cadangan penambahbaikan terhadap SPK.