SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI : SAY WHAT YOU DO, DO WHAT YOU SAY PEMANTAPAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

07 May 2011

Audit Dalam MS ISO 9001:2008 di PPDSB

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.

1. Salah satu keperluan yang mesti dilaksanakan oleh organisasi yang mengamalkan SPK ialah AUDIT DALAM.

2. Audit Dalam bertujuan sebagai semakan dokumen secara dalaman (juru audit dari organisasi yang sama) sebelum semakan dilakukan oleh Juru Audit Pihak Ke Tiga (SIRIM). Audit Dalam ini memberi peluang kepada organisasi untuk membuat penambahbaikan dan melaksanakan tindakan pembetulan jika ketidakuran ditemui.3.Pada 4 dan 5 MEI 2011, Pejabat Pelajaran Daerah Sabak Bernam telah didatangi oleh 3 orang juru audit dalaman dari JPN Wilayah Persekutuan bagi maksud menjalankan Audit Dalam.

4. Alhamdulillah proses tersebut dapat dijalankan dengan jayanya dan dapatan dari proses audit tersebut akan diambil tindakan oleh pegawai meja berdasarkan cadangan-cadangan yang diberi dengan pemantauan pihak pengurusan.

5. Inilah prosedur yang wajib dijalankan bagi organisasi pengamal SPK bagi memenuhi tuntutan objektif utama SPK iaitu : MEMENUHI KEPUASAN PELANGGAN.

Dokumen Kualiti BPSH, KPM 2011
Mesyuarat Pembukaan - Penerangan Proses Audit Oleh Ketua Juru Audit Dalam

Juru Audit Melawat Persekitaran Lokasi - Audit Secara Pemerhatian

Proses Audit Sedang Berlangsung Melalui Semakan Dokumen dan Soal Jawab
6. Insyaallah, perkara yang sama akan berlaku di sekolah-sekolah SPSK Daerah Sabak Bernam. Untuk itu sekolah hendaklah memastikan tugaan yang dilakanakan didokumentasikan secara bersistem dan sentiasa diikemaskini.

Sekian untuk kali ini, Wassalam.