SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI : SAY WHAT YOU DO, DO WHAT YOU SAY PEMANTAPAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

09 January 2013

Kelebihan Pengurusan Berkualiti


1. Sistem Pengurusan Kualiti ISO memberi penekanan terhadap pencegahan dan bukan mengatasi masalah setelah perkara yang berkenaan berlaku;
2. Kajian semula yang berterusan ke atas prosesproses yang kritikal dan membuat tindakan pembetulan;
3. Mewujudkan cara bekerja yang konsisten dan menepati “prinsip betul pertama kali dan setiap kali”;
4. Pelaksanaan tugas berdasarkan kepada prosedur yang didokumenkan; dan
5. Mementingkan penyimpanan rekod kualiti untuk membuktikan tindakan yang telah dilaksanakan.